Minsk network

List generated on 26.05.2019 20:15:02

Hostname Info IP address
AKUZMIN-NOTE ? 192.168.25.111
RS-WEB0 rs-web0 192.168.25.8
WS-BYCHENOK ? 192.168.25.86
WS-IVANEI Shargaeva_Elena 192.168.25.57
WS-KUNEVICH Kunevich_Olga 192.168.25.110
WS-NAZARUK Ksenia Nazaruk ?
WS-PETRUSHKO ? 192.168.25.18
WS-RYBAK Rybak_Daria 192.168.25.65
WS-SIDOREVICH Sidorevich_Yulia 192.168.25.142
WS-SMOLONSKAYA2 Ekaterina_Smolonskaya 192.168.25.102
WS-USHKEVICH QA_reserved 192.168.25.161
WS-ZAITSEVA Zaitseva Ekaterina 192.168.25.28
WS01 ws01 192.168.25.2
WS03 Abrasovskiy_Andrey 192.168.25.167
WS09 Bartosh_Aleksandr 192.168.25.20
WS28X Kuznetsov_Nick 192.168.25.93